Програми

Дедалі більшого значення для дитини у цьому віці набувають навчальні ігри. Пізнавальна діяльність набуває уже складніших форм. Сприймання стає цілеспрямованим, інтенсивно розвивається довільне запам’ятовування та відтворення, володіння мовою дає дітям можливість вільно говорити, міркувати, запитувати, робити висновки. Дошкільнята оволодівають вмінням виділяти мнемічну мету – запам’ятати і згадати щось потрібне для досягнення певного результату. Зростає рівень довільного управління своєю поведінкою (передумова навчання), самостійно виконують вказівки щодо виконання завдання. Вміють приховувати свої страх, агресію, сльози, застосовують «мову» почуттів.

Навчальний процес за нашою  програмою забезпечує такі показники навченості на кінець навчального курсу:

Мовленнєвий розвиток (читання, письмо)або (граматика + буквар):

– Вміє читати речення і короткі тексти;

– Має збалансований словниковий запас;

– Знайома з основними одиницями мовлення (речення,слово,склад, буква, звук);

– Має навички звукового аналізу слів;

– Розмовляє грамотно, вживає прості й складні речення;

– Вільно переказує знайомі літературні твори;

– Правильно будує зв’язні висловлювання різних типів(опис,розповідь,переказ);

– Рука дитини повністю готова до письма.

Логіко-математичний розвиток (математика):

– Вміє лічити в межах ста; вміє лічити в межах першого десятка різними способами(лічба кількісна,порядкова,у – прямому та зворотному напрямках), ;

– Знає цифри в межах 0-20, утворює числа, встановлює числову рівність, нерівність;

– Розв’язує прості арифметичні та логічні задачі і приклади, використовує знаки +,-,=;

– Володіє знаннями про основні одиниці вимірювання;

– Розпізнає геометричні фігури(площинні, об’ємні), знає їх назву і властивості;

– Орієнтується у розташуванні предметів у просторі;

– Володіє знаннями про одиниці часу;

​Загально-пізнавальний розвиток (природознавство):

– Має знання про природне довкілля тієї місцевості, де проживає;

– Розпізнає і називає дерева, кущі, трав’янисті рослини,гриби, кімнатні рослини, ягоди, овочі, фрукти,лікарські рослини. Знає будову рослин, умови і місце зростання;

– Розпізнає тварин своєї місцевості: домашніх,перелітних і зимуючих птахів, диких звірів,домашніх тварин, безхребетних, прісноводних та акваріумних риб,земноводних , плазунів. Знає назву,будову і  спосіб їхнього життя;

– Знає властивості повітря, води ґрунту;

– Володіє правилами природокористування та безпечної поведінки у природі;

– Має знання про явища природи;

– Знає пори року, їх послідовність;

– Знає представників рослинного та тваринного світу інших тварин;

– Орієнтується на глобусі, карті;

– Має елементарні уявлення про Космос.

Після закінчення курсу діти легше адаптуються в школі, вони більш посидючі на уроках, уважні до слів педагога, одним словом, вони вміють вчитися, працювати в класі, групі, слухати й чути педагога, виконувати його вимоги. По закінченні заняття  вчитель дає свої рекомендації батькам щодо роботи  з дитиною вдома.