Розвиваючі заняття

4-5 років – час інтенсивного розвитку фізіології та інтелекту.  Дитина потребує нових знань, практичних умінь та вчиться їх правильно застосовувати.  Саме у дошкільному віці доцільно привчити дитину до систематичної роботи.  Програма побудована таким чином, що протягом уроку залучаються до роботи усі основні пізнавальні психологічні процеси дитини – завдання на увагу, мислення і закріплення усіх  набутих знань.

Завдання курсу:

 • виділяти складові частини групи предметів, їх ознаки, відмінності і подібності;
 • порівнювати частини на основі рахунку предметів і складання пар;
 • розуміти, що ціла група предметів більше ніж кожний окремо (частина менше цілого);
 • вміти рахувати і вирішувати елементарні приклади , рахувати в межах 20;
 • правильно користуватися кількісними і порядковими числівниками, відповідати на питання «скільки?», «який за рахунком?»;
 • порівнювати числа (спираючись на наочність), встановлювати, яке число більше , а яке менше;
 • співвідносити цифру і кількість предметів;
 • порівнювати до 10 предметів різної величини, розміщуючи їх у ряд у порядку зростання довжини, ширини, висоти і розуміти співвідношення між ними;
 • висловлювати словами місцезнаходження предмета по відношенню до себе, до інших предметів;
 • знати характерні особливості геометричних фігур (кількість кутів, сторін, рівність, нерівність сторін);
 • розрізняти форму предметів;
 • знати склад доби; послідовність частин доби;
 • знати дні тижня, називати поточний день тижня;
 • знати своє ім’я та прізвище, вік, ім’я та по батькові своїх батьків, свою домашню адресу, назву свого міста, країни, столиці батьківщини;
 • знати назву професій, пояснювати, чим займаються люди цих професій;
 • узагальнювати групи предметів, називати групу одним словом, виділяти характерні ознаки подібності та відмінності;
 • знати і виконувати основні правила дорожнього руху, безпеки життя;
 • називати послідовність пір року, частин доби, днів тижня, місяців;
 • розрізняти і називати дерева, чагарники за зовнішніми ознаками;
 • називати кілька зимуючих і перелітних птахів;
 • називати домашніх і диких тварин;
 • правильно вимовляти звуки;
 • активно вживати слова, що позначають емоційний стан (сердитий, сумний), етичні якості (хитрий, добрий), естетичні характеристики (ошатний, красивий), різноманітні властивості та якості предметів;
 • розуміти і вживати слова-антоніми (протилежні за значенням);
 • вживати в мові прості і складні речення;
 • користуватися прямою та непрямою промовою;
 • складати невеликі оповідання про предмет, по картині, по заданій темі;
 • вміти послідовно і виразно переказувати невеликі літературні твори;
 • вміти визначати місце потрібного звуку в слові;
 • виділяти перший звук у слові.